15.12.06

La II República a Manresa en un clic


El panorama de webs de la ciutat compta, a partir d'ara, amb una nova web dedicada a recollir la informació de com es va viure el període de la segona República a Manresa. Aquest nou espai, recull un extensa informació sobre aspectes tant diversos de la ciutat del moment com l'economia, el paisatge urbà, els mitjans de la comunicació, els serveis, la religió i molts altres aspectes de la vida quotidiana. Un recull de continguts històrics fets pels historiadors Joaquim Aloy, Jordi Basiana i Pere Gasol. Tots aquests aspectes històrics s'han complementat amb altres formats com la fotografia, els arxius de veu i els videos digitals. Sens dubte, reunir tota aquesta informació ens una web és de gran utilitat per qui estigui interessat en la història i també és una bona font de material per tothom que en vulgui disposar. Com s'ha dit el material gràfic de la web també es important. És especialment cridaner l'apartat que en permet veure el paisatge urbà dels anys 30. Aquesta web s'afegeix als llibres públicats fa uns anys per Edicions Parcir sobre aquest mateix tema. És important poder accedir fàcilment a aquesta informació ja que espais com aquests permeten conèixer el que hem estat, i comprendre millor el que som i el podem ser. L'adreça de la web La República en un clic és: www.guiamanresa.com/republica