1.3.07

El carrer d'en Botí


El barri antic de Manresa tot i ser la part més antiga de la ciutat conserva pocs espais i habitatges clarament medievals. Tot i l'existència de grans edificis com la Seu o d'espais especials com el carrer del Balç, en general la ciutat no ha conservat masses elements medievals. La causa d'això són les succesives guerres i atacs que ha patit la ciutat al llarg de la seva història. Les contínues destruccions i reconstruccions han fet que només les parts baixes de les cases del barri vell conservin parets i elements d'època medieval. Malgrat aquestes perdúes el barri antic ha conservat amb bastanta exactitud la trama medieval. Però a Manresa Calidoscopi volem parlar d'un d'aquests pocs espais que ha conservat la fésomia medieval: l'entrada al carrer d'En Botí. Aquest carrer, paral·lel al carrer Sant Miquel, comença en una de les placetes que es troben al llarg del carrer de Sant Miquel. El seu començament es fa a través d'un pas cobert delimitat per una arcada gòtica. Però l'element més sorprenent el trobem un cop passat el pas cobert. Si ens girem i mirem amunt al primer pis de la casa que hem travessat, hi trobarem un balcó i una finestra geminada. Les finetres geminades eren un model de finestra doble molt típic de l'arquitectura medieval. La finestra geminada del carrer d'en Botí, amagada i lluny dels recorreguts més concorreguts del barri, podriem dir que és l'única que té i conserva la ciutat.

L'existència d'aquesta curiosa i bonica finestra contrasta amb la degradació i deixadesa que pateix tot el carrer d'en Botí.