4.12.07

LES CIUTATS DE MANRESA

Un fragment del text on Francesc Vilà ens parlar de buscar les diferents manreses que existeixen:
.
...Hi ha una ciutat literària. Diversos autors en donen compte i s'hi refereixen: Pla, Foix... I una ciutat que ha donat literatura: J. Amat i Piniella novel·lant l'experiència viscuda en els camps d'horros del segle XX; o Vicenç Prat, escrivint una meravella entre les obres de la crítica costumista local.

Hi ha una ciutat inventada. La que ens parla de projectes utòpics, d'explotacions mineres, de navegació fluvial, de ponts inversemblants... però també d'ideals polítics de primer nivell frustrats dolorosament o deixats a mig fer. Hi ha una ciutat de l'empresa, de la industria i el comerç. Que en el selge XIV va construir una obra d'enginyeria magnífica que encara és útil actualment -la sèquia- o que també aleshores comerciava safrà cap a Flandes; un comerç que entrà al segle XX com a model de perspicàcia en la gestió. Una ciutat que ha estat al dia de tots els processos agraris i industrialitzadors ( dels quals han quedat edificis memorables que deixarem malmetre impúdicament). Que ha produït un antomòbil pròpi, el PTV. Processos en els quals es generà riquesa que massa sovint abandonava la ciutat; i que generà moviments socials que cal tenir en compte...

A proposit de "buscar" Manresa. Francesc Vilà
Revista Transversal 29. Any 2006. Pag 132