12.4.08

CUPULES I PUNXES

Pel centre de la ciutat es poden trobar alguns edificis, pocs, que degut al seu disseny senyorial van incorporar alguna cúpula o punxa en alguna part de les seves teulades. Com per exemple la punxa que podem trobar a la plaça d'en Creus, sota la Seu, O una de les més conegudes, la punxa de la casa de la Buressa. O finalment, la cúpula de l'antic edifici de la Caixa de Pensions a la plaça Sant Domènec. Petits referents arquitectònics de l'arquitectura senyorial privada del segle XX a Manresa.