16.11.07

UN BALCÓ PODERÓS

El balcó més il·lustre de la ciutat i el que, suposadamnet, té més poder. El balcó central de l'Ajuntament.