4.2.08

CARRER NOU I VELL DE SANTA CLARA

Al barri de les Escodines, quan anem en direcció al monestir de Santa Clara, ens trobem amb dos carrers de nom semblant: el carrer Nou de Santa Clara i el carrer Vell de Santa Clara. Dos carrers que començen i acaben al mateix lloc però que, en canvi, tenen recorreguts diferents. La diferéncia de noms ens diu que els carrers van ser creats en temps diferents i que cadascún té les seves circumstàncies. Per exemple el carrer vell de Santa Clara va seguint un recorregut corbat, com si fos la petita part d'un gran cercle imaginari. Cases antigues amb unes portalades que denoten la llarga tradició pagesa dels escodinaries.

En canvi el carrer Nou que porta cap a Santa Clara no perd el temps i enlloc de dedicar-se a fer corbes i a dubtar cap a on va comença i acaba en els mateixos punt que l'antic carrer però, això si, hi arriba de manera totalment recta! De manera que els nous temps indiquen que hem d'arribar més ràpid a Santa Clara i per fer-ho així cal anar directes i clars en línia recta. Una recta que deixa totalment en pla secúndari el seu predecessor, el carrer Vell de Santa Clara. Talment com les carreteres antigues plenes de revolts que acaben sent substituïdes per altres de més rectes i directes.


Així doncs la imatge ho deixa ben clar, el carrer Vell i corbat a la dreta i el Nou i rectílini a l'esquerra. Dos recorreguts diferents, dues époques diferenciades però un mateix objectiu final: Santa Clara.