1.2.08

L'AQÜEDUCTE DEL CAMÍ DE JONCADELLA


El canal de la Séquia és una gran infraestructura que, al mateix temps, ha generat altres infraestructures de més petita envergadura a diferents llocs del terme de Manresa. Una d'aquestes infraestructures són els aqüeductes. A Manresa s'en pot trobar algun encara tot i que han anat desapareixent. Uns dels més destacables és el que es troba al camí de Joncadella a la zona del Poal.

Aquest aqüeducte, construït el segle XIX té la forma classica d'un aqüeducte: arcs rodons integrats dins una estructura de pedra amb contraforts que, en la seva part superior, té un petit canal per on passava l'aigua. La raó de la seva construcció s'intueix que va ser per superar i travessar la fondalada per on passa un petit torrent. Els nombrosos canvis que hi han hagut en aquesta zona com la construcció de l'eix transversal o el retrocés del regadiu han fet que avui en dia aquesta infraestructura ja no funcioni. Ara la seva funció sobretot és la de tancament i porta d'algunes propietats.

Tant de bo aquest aqüeducte acabi sent restaurat per convertir-se en un petit monument testimoni de la Manresa rural, del regadiu i de la Séquia