17.5.08

LA BONAVISTA, DE LLUNY

Desde els horts de les Cots, just darrera el barri de la Font dels Capellans, es pot veure atapeïda la Manresa moderna. Entremig de totes aquestes construccions en destaca un dels edificis referents de la Manresa moderna: l'edifici de Caixa de Manresa a la plaça de la Bonavista. Aquest edifici, dels més alts de la ciutat, destaca per la seva alçada però sobretot per tenir al seu capdamunt el logotip de Caixa Manresa. Amb els anys que fa que hi és aquest reclam dalt de l'edifici hi han tingut preséncia els diferents logotips que han identificat l'entitat finacera en els darrers anys. El cercle taronja de Caixa Manresa a la Bonavista és un dels referents de la Manresa moderna tant de dia com de nit.