3.5.08

LA TORRE DEL VINYAS AL CAPVESPRE

La Torre del Vinyas s'aixeca entremig de jardins. Al seu peu canyes, el ramal de la Sèquia del Poal i petites planes que fins fa poc havien estat ocupades per camps de regadiu. Ara ja no són camps, simplement són solars per urbanitzar. El sol cau i fa creixer en intensitat el groc de la Torre del Vinyas. L'ombra del capvespre anirà pujant fins a sumir-ho tot en la penombra de la nit. I la Torre del Vinyas, separada de tot el que l'envolta, es continuara mirant els accelerats canvis del seu entorn.