15.5.08

REGULANT LA SÈQUIA

Una clau de pas, situada sota la torre del Vinyas i darrere els diposits nous, que regula el cabal i el pas de l'aigua a la Séquia de Manresa cap al Poal. Aquest enginy mecànic manual es present i habitual en molts llocs dels ramals principals de la Séquia. D'iguals o semblants se'n troben per regular l'aigua a ramals més petits o als passos d'aigua cap als conreus que es serveixen de l'aigua d'aquest canal.