25.1.08

1778

Antigament hi havia la costum de que en moltes cases s'hi deixava escrit l'any en que havia estat construïda. D'aquesta manera es deixava constància de l'antiguitat i la tradició d'un determinat edifici al llarg dels anys. Passejant pel barri antic ens podrem fixar que en algunes de les cases antigues que hi han encara s'hi conserven algunes de les dates de construcció. Un exemple n'es aquesta casa del carrer vell de Santa Clara, al barri de les Escodines, on encara es pot veure ben clar que va ser construïda o acabada l'any 1778.