24.1.08

MANRESA I LES AMETLLES DE LA LLUM

Jaume Vidal ens fa una curiosa metàfora amb les ametlles de la llum, aquest dolç típic de les festes de la Llum, i la manera de ser de Manresa.

Hi ha moltes Manreses dins de Manresa. Totes tenen sentit per a qui s'hi adreça i, a més, tenen la virtut de ser una expressió sincera i autèntica, no subjecta a modes ni al que diran. Tot i això, per al foraster, aquestes Manreses no deixen de ser coses estranyes d'una particular sofisticació i refinament. Precisament per la seva raresa, aquestes imatges de Manresa desperten interés i són susceptibles de diferents valoracions.

Per exemple, les ametlles de la Llum són un producte manresà i respectable. Molt típiques i inimitables, entendreixen els ciutadans i es consumeixen amb una especial devoció. Però les ametlles de la Llum haurien de ser exhibides en un museu com a curiositat, com a fet folklòric, com a divertiment. És evident que hi ha alguna cosa d'excessiu en aquestes ametlles. Passa amb les ametlles de la llum, passa amb altres episodis de la vida quotidiana manresa. Observats des de l'exterior, presenten un contingut surrealista.


Jaume Vidal i Oliveras. Per la construcció d'un imaginari.
Llibre Calidoscopi Manresa. Pag
. 26